My Blog

Hello and Welcome.

Informacije o našim programima možete dobiti na 

 ili 099/518-1126       

Facebook              Twitter              Instagram

 

Četvrtak, 27.04.
10.00-15.00 - Bez ključića oko vrata-poludnevni boravak
Individualna savjetovanja za djecu, mlade i odrasle-termin prema dogovoru
Petak, 28.04.
10.00-15.00 - Bez ključića oko vrata-poludnevni boravak
Individualna savjetovanja za djecu, mlade i odrasle-termin prema dogovoru
19.15-20.15 - Joga za kralježnicu
Utorak, 02.05.
10.00-15.00 - Bez ključića oko vrata-poludnevni boravak
17.30-19.00 - Priprema za polazak u prvi razred
Individualna savjetovanja za djecu, mlade i odrasle-termin prema dogovoru
Srijeda, 03.05.
10.00-15.00 - Bez ključića oko vrata-poludnevni boravak
Individualna savjetovanja za djecu, mlade i odrasle-termin prema dogovoru
19.15-20.00 - Joga za djecu i roditelje zajedno
Četvrtak, 04.05.
10.00-15.00 - Bez ključića oko vrata-poludnevni boravak
Individualna savjetovanja za djecu, mlade i odrasle-termin prema dogovoru
Petak, 05.05.
10.00-15.00 - Bez ključića oko vrata-poludnevni boravak
Individualna savjetovanja za djecu, mlade i odrasle-termin prema dogovoru
19.15-20.15 - Joga za kralježnicu
Ponedjeljak, 08.05.
10.00-15.00 - Bez ključića oko vrata-poludnevni boravak
18.45-19.45 - Joga za kralježnicu
Utorak, 09.05.
10.00-15.00 - Bez ključića oko vrata-poludnevni boravak
17.30-19.00 - Priprema za polazak u prvi razred
Individualna savjetovanja za djecu, mlade i odrasle-termin prema dogovoru
Srijeda, 10.05.
10.00-15.00 - Bez ključića oko vrata-poludnevni boravak
Individualna savjetovanja za djecu, mlade i odrasle-termin prema dogovoru
19.15-20.00 - Joga za djecu i roditelje zajedno
Četvrtak, 11.05.
10.00-15.00 - Bez ključića oko vrata-poludnevni boravak
Individualna savjetovanja za djecu, mlade i odrasle-termin prema dogovoru
18.00-18.45 - Kemijski pokusi (5-10 godina) - obavezna najava dolaska
Petak, 12.05.
10.00-15.00 - Bez ključića oko vrata-poludnevni boravak
Individualna savjetovanja za djecu, mlade i odrasle-termin prema dogovoru
19.15-20.15 - Joga za kralježnicu