My Blog

Hello and Welcome.

Podrška razvoju kompetentne obitelji koja se djelotvorno suočava s promjenama unutar sebe i u svojem okruženju, kroz pružanje kvalitetnih programa namijenjenih svim članovima obitelji.

Strategijski ciljevi
1. Širenje postojećih oblika usluga namijenjenih djeci, mladima i obiteljima u zajednici,
2. Razvoj vještina za kvalitetniji život djece, mladih i članova obitelji kako bi uspješno
savladavali probleme na koje nailaze,
3. Pružanje mogućnosti stjecanja novih znanja i vještina,
4. Pružanje podrške djeci i mladima sa specifičnim teškoćama,
5. Strukturiranje slobodnog vremena djece i mladih te razvoj kreativnosti i specifičnih vještina,
6. Poticanje suradnje sa stručnjacima iz ustanova i udruga koji rade s djecom, mladima i
obiteljima,
7. Razvijanje prepoznatljivog modela rada s obiteljima u zajednici.

Ciljevi se postižu kroz različite programe te pružanjem novih oblika usluga obitelji, a sve u skladu s potrebama zajednice.