My Blog

Hello and Welcome.

Dječji edukativni centar Mala sova projekt je udruge "Labirint"

Podaci o udruzi:

Puni naziv udruge je "Centar za promicanje kvalitetnog života Labirint"

Sjedište: Srpanjska 3, 10000 Zagreb

OIB: 17017423879

MB: 01931601

Žiro račun kod Raiffeisen banke: IBAN-HR3624840081102975352

Predsjednica udruge: Andreja Pravdić

Tajnik udruge: Branko Radosavljević