My Blog

Hello and Welcome.

Dječji edukativni centar Mala sova organizira program "Saznaj kako, učiti je lako", namijenjen učenicima od 6. do 8. razreda osnovnih škola koji žele razviti vlastite sposobnosti učenja i na taj način postati učinkovitiji u učenju, te postizati bolji školski uspjeh.


Kroz 8 radionica polaznici programa mogu naučiti kako uspješnije učiti, steći vještinu organizacije vremena za učenje, saznati što ih motivira i kako poboljšati koncentraciju, otkriti kako svladati tremu te se upoznati sa strategijama učenja pojedinih predmeta. Program se odvija u maloj zatvorenoj grupi do 10 polaznika, a radionice se provode jednom tjedno u trajanju od 90 minuta.
Uključivanju u program prethodi inicijalni razgovor s roditeljima i djetetom kako bi se utvrdilo zadovoljava li polaznik kriterije za uključivanje u program.


Program započinje čim se popuni grupa od najmanje 4 a najviše 10 polaznika, ali postoji i mogućnost individualnog rada.