My Blog

Hello and Welcome.

Mala sova, u suradnji s Volonterskim centrom Zagreb, uključuje volontere u svoje aktivnosti. Njima omogućavamo edukaciju iz osnova grupnog rada kao i nadoknadu troškova javnog gradskog prijevoza koji nastanu zbog dolaska u Malu sovu. Ukoliko se radi o višesatnom angažmanu, omogućujemo im i topli obrok.